Loading...
Rekonstukcije i sanacije 2017-10-16T09:18:13+00:00

Project Description

Radovi na rekonstrukcijama i sanacijama

Rekonstrukcija FOT-a u Mladenovcu

Nakon kupovine FOT-a,  dela nekadašnjeg giganta, firme “Petar  Drapšin” iz Mladenovca od strane „Kovačkog Centra“ Valjevo, kompletno smo rekonstruisali halu FOT-a, zamenili kompletni krovni pokrivač, rekonstruisali svlačionice i hodnike, ogradili kompletan kompleks i uradili uređenje samog kompleksa. Takođe smo uredili korito potoka „Serava“ koji prolazi kroz fabriku, a koji je ranijih godina pravio ogromne probleme izlivanjem vode iz korita i plavljenjem samog kompleksa.

Radovi su izvođeni tokom 2016 godine, finansirao ih je „Kovački Centar“ iz Valjeva.
Ukupna vrednost radova je bila 80.000.000,00 dinara.
Radovi su uspešno izvedeni i okončani pre isteka ugovorenog roka.

DETALJI PROJEKTA

DATUM

Jun, 2016

NARUČILAC POSLA

Kovački centar

VREDNOST PROJEKTA

80.000.000,00

TIP PROJEKTA

Rekonstrukcija

Galerija projekta

Rekonstrukcija Sortirnice na aerodromu “Nikola tesla” u Beogradu

Početkom 2017. godine, izvodili smo radove na izuzetno zahtevnoj rekonstrukciji objekta sortirnice i ojačanju postojeće međuspratne konstrukcije na aerodromu.

Radovi su izvođeni u više smena, sve vreme je neometano funkcionisao taj deo aerodroma i sistem za prijem prtljaga, a radovi su okončani u neverovatnom roku od 30 dana.

Radove je finansirao aerodrom „Nikola Tesla“ iz Beograda, ukupna vrednost radova je bila 21.000.000,00 dinara, radovi su uspešno izvedeni i novi sistem prijema i transporta prtljaga je već u funkciji.

DETALJI PROJEKTA

DATUM

2017

NARUČILAC POSLA

Aerodrom Nikola Tesla

VREDNOST PROJEKTA

21.000.000,00

TIP PROJEKTA

Rekonstrukcija

Galerija projekta